Welcome
Prijava / Registruj se

ORATORIJSKI ZBOR CRKVE SV. MARKA OSANNA VA VIŠNIH

1. Albe Vidaković (1914. - 1964.) Treća staroslavenska misa za mješoviti zbor i orgulje  Gospodi / Kyrie eleison        
2. Albe Vidaković (1914. - 1964.) Treća staroslavenska misa za mješoviti zbor i orgulje  Slava / Gloria        
3. Albe Vidaković (1914. - 1964.) Treća staroslavenska misa za mješoviti zbor i orgulje Vjeruju / Credo        
4. Albe Vidaković (1914. - 1964.) Treća staroslavenska misa za mješoviti zbor i orgulje Svet / Sanctus        
5. Albe Vidaković (1914. - 1964.) Treća staroslavenska misa za mješoviti zbor i orgulje Blagoslovljen / Benedictus        
6. Albe Vidaković (1914. - 1964.) Treća staroslavenska misa za mješoviti zbor i orgulje  Aganče / Agnus Dei        
7. Franjo Serafin Vilhar-Kalski (1852. - 1928.)  Hrvatska misa / Croatian Mass  Gospodine pomiluj / Kyrie eleison        
8. Franjo Serafin Vilhar-Kalski (1852. - 1928.)  Hrvatska misa / Croatian Mass        
9. Franjo Serafin Vilhar-Kalski (1852. - 1928.)  Hrvatska misa / Croatian Mass  Vjerovanje / Credo        
10. Franjo Serafin Vilhar-Kalski (1852. - 1928.)  Hrvatska misa / Croatian Mass  Prikazba / Offertorium        
11. Franjo Serafin Vilhar-Kalski (1852. - 1928.)  Hrvatska misa / Croatian Mass  Svet / Sanctus        
12. Franjo Serafin Vilhar-Kalski (1852. - 1928.)  Hrvatska misa / Croatian Mass  Blagoslovljen / Benedictus        
13. Franjo Serafin Vilhar-Kalski (1852. - 1928.)  Hrvatska misa / Croatian Mass  Jaganjče Božji / Agnus Dei        
14. Mato Lešćan (1936. - 1991.) Hrvatska misa Bl. Augustina Kažotića za mješoviti zbor i orgulje  Gospodine / Kyrie eleison        
15. Mato Lešćan (1936. - 1991.) Hrvatska misa Bl. Augustina Kažotića za mješoviti zbor i orgulje  Slava / Gloria        
16. Mato Lešćan (1936. - 1991.) Hrvatska misa Bl. Augustina Kažotića za mješoviti zbor i orgulje  Svet / Sanctus        
17. Mato Lešćan (1936. - 1991.) Hrvatska misa Bl. Augustina Kažotića za mješoviti zbor i orgulje  Blagoslovljen / Benedictus        
18. Mato Lešćan (1936. - 1991.) Hrvatska misa Bl. Augustina Kažotića za mješoviti zbor i orgulje  Jaganjče Božji / Agnus Dei


Posaljite vas komentar

Komentari

Ovde mozete prijaviti neispravan link.
RSS