Welcome
Prijava / Registruj se

O


 • ORATORIJSKI ZBOR CRKVE SV. MARKA OSANNA VA VIŠNIH

  1. Albe Vidaković (1914. - 1964.) Treća staroslavenska misa za mješoviti zbor i orgulje  Gospodi / Kyrie eleison        
  2. Albe Vidaković (1914. - 1964.) Treća staroslavenska misa za mješoviti zbor i orgulje  Slava / Gloria        
  3. Albe Vidaković (1914. - 1964.) Treća staroslavenska misa za mješoviti zbor i orgulje Vjeruju / Credo        
  4. Albe Vidaković (1914. - 1964.) Treća staroslavenska misa za mješoviti zbor i orgulje Svet / Sanctus        
  5. Albe Vidaković (1914. - 1964.) Treća staroslavenska misa za mješoviti zbor i orgulje Blagoslovljen / Benedictus        
  6. Albe Vidaković (1914. - 1964.) Treća staroslavenska misa za mješoviti zbor i orgulje  Aganče / Agnus Dei        
  7. Franjo Serafin Vilhar-Kalski (1852. - 1928.)  Hrvatska misa / Croatian Mass  Gospodine pomiluj / Kyrie eleison        
  8. Franjo Serafin Vilhar-Kalski (1852. - 1928.)  Hrvatska misa / Croatian Mass        
  9. Franjo Serafin Vilhar-Kalski (1852. - 1928.)  Hrvatska misa / Croatian Mass  Vjerovanje / Credo        
  10. Franjo Serafin Vilhar-Kalski (1852. - 1928.)  Hrvatska misa / Croatian Mass  Prikazba / Offertorium        
  11. Franjo Serafin Vilhar-Kalski (1852. - 1928.)  Hrvatska misa / Croatian Mass  Svet / Sanctus        
  12. Franjo Serafin Vilhar-Kalski (1852. - 1928.)  Hrvatska misa / Croatian Mass  Blagoslovljen / Benedictus        
  13. Franjo Serafin Vilhar-Kalski (1852. - 1928.)  Hrvatska misa / Croatian Mass  Jaganjče Božji / Agnus Dei        
  14. Mato Lešćan (1936. - 1991.) Hrvatska misa Bl. Augustina Kažotića za mješoviti zbor i orgulje  Gospodine / Kyrie eleison        
  15. Mato Lešćan (1936. - 1991.) Hrvatska misa Bl. Augustina Kažotića za mješoviti zbor i orgulje  Slava / Gloria        
  16. Mato Lešćan (1936. - 1991.) Hrvatska misa Bl. Augustina Kažotića za mješoviti zbor i orgulje  Svet / Sanctus        
  17. Mato Lešćan (1936. - 1991.) Hrvatska misa Bl. Augustina Kažotića za mješoviti zbor i orgulje  Blagoslovljen / Benedictus        
  18. Mato Lešćan (1936. - 1991.) Hrvatska misa Bl. Augustina Kažotića za mješoviti zbor i orgulje  Jaganjče Božji / Agnus Dei

  Procitajte vise »

RSS