KLAPA BUNARI OMIŠKI

1. JABLANE, JABLANE, DEBELI LADE        
2. LOZA U ŠKRIPU        
3. SVE SU KOKE POLUDILE        
4. U NAŠEG MARINA        
5. KOD LEPANTA, SUNCE MOJE        
6. MARICE DIVOJKO        
7. SAGRADI’ ĆU KUĆU POLI MORA        
8. ISTA SKULA, ISTI BORI        
9. MARE MOJA, MOJE UZORJE        
10. STARA BUNJA        
11. PERE SE PUTEM FALIJO        
12. NIMA BEZ NJE MIRA        
13. MOJ DID